Otterhällans kulturpris 2009

Knapp-Carlsson och dess ägare Ann Catrine Fogelgren utsågs 2009 till mottagare av Otterhällans kulturpris.

Motivering:
Knapp-Carlsson som funnits i samma lokaler sedan 1910, är ett exempel på genuin, orörd affärsmiljö från 1940-talets början. Den är ett exempel på ägarens ambition och engagemang att genom ett konsekvent och uthålligt agerande vårda och bevara ett kulturarv åt göteborgarna.