Knapp-Carlsson från 1910 till idag

Affären grundades 1910 av Albert Carlsson. Affären låg först på Korsgatan och hette då Carlssons Sybehörsaffär. Verksamheten växte snabbt och behovet av större lokal blev akut. 1918 flyttade affären till nuvarande lokal på Kyrkogatan, där två lokaler bredvid varandra slogs ihop till en.

1934 dog Albert Carlsson och affären gick i arv till hans dotter. 1945 köpte en av de anställda hälften av bolaget och dessa två familjer ägde affären fram till 1992.

Butiken hade redan 1945 ett stort lager av knappar, vilka förvarades i små askar som staplats ovanpå varandra. Detta blev snart omöjligt att hantera, varför lokalen då byggdes om och försågs med de stora trähyllorna, glasdisken och en ställning med 100 provkartor över knappar.

1947 bytte affären namn från Carlssons Sybehör till Knapp-Carlsson eftersom det var detta namn som kunderna använde.

1992 såldes Knapp-Carlsson till nuvarande ägare, Ann Catrine Fogelgren.