Sy i en dragkedja

Först måste du välja rätt sorts dragkedja. Det är viktigt att aldrig välja en för kort kedja. Kedjan utsätts för de starkaste påfrestningarna inte när den är stängd utan vid av- och påklädning, dvs. varje gång den öppnas. Då blir belastningen kritisk även hos den starkaste dragkedja. Därför köp hellre en för lång dragkedja än en som är för kort. Mät låset när det är stängt från övre kanten på löparen till nedre kanten på bottenstoppen.

Allmänna råd

Använd den halva särskilda pressarfoten för dragkedja. Pressarfoten placeras vid kedjan, inte på den. Låsets övre och nedre bandändar får aldrig klippas av. Om man gör det, spricker låset upp nerifrån eller också glider löparen av spiralen upptill. Utskjutande bandändar viks helt enkelt bara in.

Sy i en delbar dragkedja i en jacka

  • Vik, tråckla och pressa den främre tygkanten. Tråckla fast dragkedjan dolt eller synligt.
  • Sy fast dragkedjsbandet 2-3 mm från själva kedjan. Det är viktigt att bandet på dragkedjan och jacktyget sys ihop ordentligt, (sy fram och tillbaka ett par gånger) vid delbarhetsanordningen eftersom den största belastningen uppstår här.
  • På klädesplagg med avtagbara delar såsom kapuschonger, vinterfoder mm är det viktigt att den dragkedjshalva som är försedd med löpare sys fast på den avtagbara delen.

Byta dragkedjor i byxor

  • Sprätta ur kedjan och bandändarna ur linningen. Sprätta upp sticksömmen på överlägget.
  • Höger sida: Tråckla fast höger del av dragkedjan mellan tygets ovansida och underlägget. Avståndet mellan dragkedjan och kanten uppgår till 2 mm, slutdelen av dragkedjan når till strax före öppningspunkten. Sy tätt utmed kanten uppifrån och nedåt. Sy ihop linningen igen. Om ingen underläggssöm finns, lägger du dragkedjan plant på tyget.
  • Knäpp igen byxan (knapp/byxhake) och tråckla ihop gylfen.
  • Vänd byxans avigsida utåt. Vik fliken bakåt och tråckla fast den lösa delen av dragkedjan i sprundkanten.
  • Vänd tillbaka höger tygsida till rätsidan och ta bort tråckelsömmen, som håller samman framstyckena. Öppna dragkedjan och sy fast den tråcklade dragkedjshalvan i gylfens infodring med en sticksöm. Se till att du lägger in de övre bandändarna i linningen och sedan syr du ihop linningen igen.
  • Till sist sys överläggets sticksöm. Ställ in maskinen på kort stygnlängd för att få tillräcklig hållfasthet. Om tränsen nertill också sprättades upp när den gamla kedjan togs bort måste en ny försträkningssöm sys på.